Städservice
 Trädgård
 Flyttservice
 Fruktkorg
 PersonalUthyrning
 Entrée mattor
 Lediga Jobb

Entrée mattor


Gångtrafik skadar dina golv! Men du kan lätt och kostnadseffektivt reducera framtida skador genom att utnyttja vår mattservice.

I en genomsnittsfastighet drar man in upp till 200 kg sand, grus, sten och smuts per år. 70% följer med gångtrafik och varuvagnar. Smutspartiklarnas skarpa kanter orsakar sådana skador på alla typer av golvbeläggningar, att dess livslängd förkortas med ibland 50%.

Skadorna kan enkelt undvikas. Våra entrémattor stoppar effektivt smuts och sand från att transporteras vidare in i lokalerna.
Låt inte den dagliga gångtrafiken förstöra dina golv!

Vår hyrservice stoppar effektivt all smuts och väta som promenerar in i dina lokaler. Våra mattor är designade för optimal smuts- och fuktupptagning, placerade på rätt plats, i rätt storlek, med rätt bytesintervall, utgör det bästa skyddet för dina golv. Det finns många fördelar!

1. Skydd
Förebygger skador på mattor och golv
Förhindrar att smuts och väta dras in i lokalerna

2. Kostnadseffektivitet
Reducerar städkostnader
Minskar tidsåtgång för städning
Förlänger golvets livslängd
Ingen investering
Fullservice

3. Miljö
Moderna, attraktiva färger
Designer eller logotype för förstärkt image
Miljövänlig regelbunden tvätt - för bästa funktion
Mattor tillverkade i miljökontrollerad process

4. Säkerhet
Torra och rena golv
Ökad säkerhet vid spillområden så som dryckesautomater och kök
Väsentligt reducerad halkrisk

5. Statisk elektricitet
Mattorna innehåller en specialfiber som absorberar och leder bort statisk elektricitet

Priser: exkl. moms. (Begär offert)


Googla på Danja:


Dania Box 2244, 14202 Trångsund, tfn: 08-52017222, fax: 08-52017222, email: info@danja.se