Städservice
 Trädgård
 Flyttservice
 Fruktkorg
 PersonalUthyrning
 Entrée mattor
 Lediga Jobb

Länkar


Råd&Rön
Här erbjuds en mängd tester varje år där du ser vilka produkter som är bra och motsvarar dina behov. Dem har tester om allt från dyra tvätt- och diskmaskiner till billiga köksknivar. Dem har även svartlista på oseriösa företag.
http://www.radron.se

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv vill skapa bred samsyn kring företagsamhetens värde. Utan bred uppslutning kring målen kan inte de nödvändiga förändringarna förverkligas.
http://www.svensktnaringsliv.se

Allt om bostad
Här får du hjälp och råd om hem, bad, bostad, bygg, energi, ekonomi, flytt och trädgård.
http://www.alltombostad.se

Odla.nu
Här får du hjälp och råd om allt inom trädgård och odling.
http://www.odla.nu

Flyttsidan
Här får du hjälp och råd om hur du flyttar och packar dina saker.
http://www.flyttsidan.nu

Konsumentverket
Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen.
Konsumentverket arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi och varors säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan.
http://www.konsumentverket.se


Googla på Danja:


Dania Box 2244, 14202 Trångsund, tfn: 08-52017222, fax: 08-52017222, email: info@danja.se