Städservice
 Trädgård
 Flyttservice
 Fruktkorg
 PersonalUthyrning
 Entrée mattor
 Lediga Jobb

Personaluthyrning


Varför inhyrd personal?
Ger kontroll över kostnaderna.
Betala bara för effektiv arbetstid.
Slipp rekryteringsprocessen och därmed tillhörande kostnader för t.ex. annonsering.
Omedelbar tillgång till kunnig personal.
Inget arbetsgivaransvar och ingen administration.
Inget behov av fast anställd personal vid tillfälliga arbetstoppar.

Vad innebär det att hyra personal?

Vid ökad arbetsbelastning kan det vara svårt att bedöma om denna är tillfällig eller permanent. Att då hyra in personal är ett utmärkt sätt att snabbt få kompetent hjälp att kapa sådana toppar eller fylla upp vid sjukdom och semester eller vid föräldraledighet.

Det finns många fördelar med inhyrd personal; flexibilitet, kunskap och erfarenhet från tidigare uppdrag är några exempel. Vår personal har vana från olika organisationer och kan snabbt sätta sig in i Ert företags speciella rutiner. Ni kan hyra in personal för korta såväl som långa perioder.

Det är viktigt med kvalitet. När vi väljer vår personal söker vi, förutom erforderliga kunskaper för tjänsten i fråga, personliga egenskaper t.ex. Arbetslust, initiativförmåga, vilja att lära och inte minst flexibilitet. Vi är noggranna när vi med hjälp av intervjuer går igenom vår personals bakgrund och kvalifikationer. Vi tar referenser för att försäkra oss om personens egenskaper och arbetsförmåga.

Dania hyr ut tillfällig arbetskraft inom bl.a. Städ, flytt, trädgård, kök, personligtassistent, vaktmästeri och hemtjänst.

Priser: exkl. moms. (Begär offert)


Googla på Danja:


Dania Box 2244, 14202 Trångsund, tfn: 08-52017222, fax: 08-52017222, email: info@danja.se